DOĞTEK SONDAJ olarak tüm projelerimizde;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Uluslararası tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak,
Doğal kaynakların korunmasında ve Çevresel kirliliğinin önlenmesinde atıkların doğaya bırakılmamasını sıkı denetimlerle sağlamak,
Şirket bünyesinde çalışan tüm personeli çevre politikası çerçevesinde sürekli eğitimlerini yenileyerek doğaya ve çevreye saygı temelleri oluşturmak,
Çevresel riskleri en aza değil gerekiyor ise risksiz hale getirmek,
Projelerimizde kullandığımız tüm makine ve ekipmanın çevre kirliliği yaratmasını önlemek,
Arkeolojik – Kültürel varlıkların ülkemiz için bir gelecek olduğu bilincini tüm çalışanlarına benimsetmek ana misyonumuzdur.