İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Doğtek Sondaj olarak, doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız.

Doğtek  Sondaj tüm süreçlerde;

    Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir. Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir..

Politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, mobilizasyon, sondaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

        • Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,

        • Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,

        • Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma, veya iyileştirme gereğini yerine getiren,

        • Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, işgücü ve yönetimin varlığıdır.

      Proje ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar